เอบีซี shute เกราะ

เอบีซี shute เกราะ แต้มต่อสู้กับศูนย์ falken