2 วันเที่ยมาจากซานดิเอโก้
2 วันเที่ยมาจากซานดิเอโก้ thermador 42 สร้างในตู้เย็น